Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

Tiền Việt Nam qua các thời kì

Mở đầu là các 4 loại tiền xu được phát hành ngay vào năm 1945 và 1946: - 20 xu:


- 5 hào:  - 1 đồng:

 - 2 đồng:

 


Dưới đây là hình tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950: 


- 20 xu (1948): 

- 50 xu (1948): - 1 đồng (1947): 


 


- 5 đồng (1946): 
 


- 5 đồng (1947): 


 


Các mệnh giá trung bình:

- 10 đồng (1948):  - 20 đồng (1946): 

- 20 đồng (1947-1948): 


 - 50 đồng (1947): 
 
- 50 đồng (1948-1949): Tiền giấy được phát hành ở Bắc bộ từ năm 1946-1950: 


20 xu (1948): Những tờ bạc năm 1956 Tiền thời kì gần đây:


 Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1964


Tiền giấy lưu hành ở miền Nam Việt Nam năm 1970

Tiền giấy lưu hành ở Việt Nam năm 1972

50 xu (1948):
1 đồng (1947):
5 đồng (1946):
5 đồng (1947):

Tiền hiện nay:

Theo vn.360plus

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment khi thấy bài viết có ích! Chúc bạn vui vẻ!(*_*)

Tìm kiếm Blog này